umowa do NFZ

Dla lekarzy pragnących nam powierzyć prace wykonanywane w ramach kontraktu z NFZ proponujemy współpracę na warunkach zawartych w umowie. Karta gwarancyjna jest integralną częścią umowy.