implantoprotetyka

Wykonujemy uzupełnienia na wielu systemach implantologicznych. Pracujemy z użyciem standardowych łączników tytanowych i cyrkonowych. Mamy też możliwość wycinania indywidualnych łączników z tlenku cyrkonu w naszym centrum frezowania.

W ramach implantoprotetyki wykonujemy korony i mosty stałe oraz protezy ruchome oparte na implantach lub na implantach i śluzówce. W uzupełnieniach takich stosujemy belki retencyjne, zatrzaski oraz teleskopy.